fb

graf výhřevnosti

Tvrdé listnaté dřevo :

Tvrdé listnaté dřevo obsahuje vysoké množství ligninu, z hlediska výhřevnosti ho řadí na první místo mezi dřevinami. Výhřevnost tvrdého dřeva je srovnatelná s hnědým uhlím, nicméně v přímo konfrontaci je dřevo na prvním místě, protože jde o čistou energii z obnovitelných zdrojů.
Ve srovnání s hnědým uhlím je dřevo z hlediska ceny výhodnější a v neposlední řadě je topení dřevem daleko příjemnější. Správně proschlé tvrdé dřevo obsahuje minimální procento zbytkového popela. Jeho používání je také ohleduplné k topnému tělesu, jelikož ho nezanáší usazeninami, které ve spalovacím procesu vznikají.

 

Měkké dřevo :

Do této kategorie řadíme dřevo jehličnaté a některé druhy dřeva listnatého. Měkké dřevo všeobecně, má poněkud nižší parametry výhřevnosti, než dřevo tvrdé.
Podskupinou, ve které je zahrnuto dřevo jehličnaté, se nejlépe hodí na topeniště s uzavřeným spalovacím prostorem (krby, kotle, kamna). Jehličnaté dřevo obsahuje větší množství pryskyřice, která způsobuje jeho kvalitní výhřevnost. Univerzálním topným tělesem je měkké listnaté dřevo, bez problémů ho lze použít ve všech typech topenišť na tuhá paliva.